Resultat av första klubbtävlingen med tema "Vinter"

Vi gratulerar alla vinnare och särskilt Kaoken Körm-Cerenius som kom på första plats.
 
Andra plats: Stefan Frank
 
Tredje plats: Arne Olsson
 
Fjärde plats: Kaoken Körm-Cerenius
 
Femte plats: Arne Olsson
 
Sammanställning efter första tävlingen
1. Kaoken Körm-Cerenius med 13 poäng.
2. Arne Olsson med 6 poäng.
3. Stefan Frank med 5 poäng.
Jury: Håkan Sandbring