BILDARKIVET ÄR AVHÄMTAT

Den 24 januari hämtade Skånes Arkivförbund, Lund, det bildarkiv som funnits hos klubben sedan mitten på nittiotalet. Samlingen bestod av ungefär 10.000 bilder, bl.a. glasplåtar sedan första hälften av 1900-talet.

Vi är glada att arkivet har kommit i kompetenta händer för organisering och att materialet kommer att bli sökbart framöver för allmänheten.

Två damer med lastbil kom från Skånes Arkivförbund och hämtade materialet. Det är Anna Ketola och Ingrid Andersson vilka båda jobbar på Skånes Arkivförbund. De har gjort två besök för att hämta bilderna.

Ett par bilder från avhämtningen:
Tack för ert tillmötesgående vid resonemang om bilderna. Ni har hjälpt oss med ett problem vi haft.