Festivalplanksvinnarna korade

Intresset för fotofestivalens Planket-tävling blev större än vad klubben vågat hoppas på. Men extra skärmar plockades fram så alla bilder fick plats i klasserna "Fritt val" och "Allt levande på fyra ben". 


 Här 
publicerar vi de fem i respektive klass som domarna valt ut - och med bildbedömarnas motiveringar. (Ev dålig bildkvalitet beror inte på fotograferna och deras originalbilder utan på att bilderna snabbfotades på skärmarna.)