Offentlig bildvisning på Mötesplats Karidal

 
Välkommen den 7 november kl 19.00.
 
”Sandmarksliv i Nord-Östra Skåne” med Kristian Gärdsborn
 
Bilder på insekter, som solitära bi och fjärilar
 
Inträde med fika 30 kr
 
I samarbete med studieförbundet Vuxenskaolan