Inställt årsmöte samt utställning i medborgarhuset.

Nya restriktioner pga Coronaviruset gör att  Fotoklubben måste ställa in sitt årsmöte. 

Även utställningen som skulle vara i Medborgarhuset Eslöv är inställd.