KontaktVill du ha kontakt med Eslövs fotoklubb gör du det via e-post:
eslovsfoto@gmail.com


Postadress:
Eslövs Fotoklubb
Gröna Torg 1
24130 Eslöv

Swisch     1236220024
Bankgiro  451-1291


Klubblokalen finns i källarlokalen på Gröna Torg 1. Entrén är på husets sida mot parken.

Styrelsen består av följande personer:
Peter Posselwhite, Ordförande             
Anke Von Belino-Bielinowicz, Kassör
Annelie Juul, Sekreterare
Hans Kongbäck, vice ordf
Ann-Sofi Göth, vice sekr
Roy Andersen,
Yngve Ivarsson
Suppl. Annie Carlsson
Stefan Jacobsson,
Leif Eklund