KontaktVill du ha kontakt med Eslövs fotoklubb gör du det via e-post:
eslovsfoto@gmail.com


Postadress:
Studieföbundet Vuxenskola
c/o Eslövs Fotoklubb
Ystadsvägen 10 
24138 Eslöv

Swisch     1236220024
Bankgiro  451-1291


Klubblokalen finns i källarlokalen på Gröna Torg 1. Entrén är på husets sida mot parken.


Styrelsen består av följande personer:

Peter Posselwhite, Ordförande             
Anke von Belino-Bielinowicz, Kassör
Birgit Ståhl-Ivarsson, Sekreterare
Hans Kongbäck, vice ordf
Ann-Sofi Göth, vice sekr
Roy Andersen,
Yngve Ivarsson,
Suppl. Annie Carlsson,
Suppl. Ingvar Andersson,
Suppl. Stefan Jacobsson