Om fotoklubben

Eslövs Fotoklubb är en gammal förening i Eslöv. Den bildades den 18 november 1954.

Fotoklubben består i dag av ca 40 medlemmar. Klubbens syfte är att verka för utveckling och spridning av den fotografiska konstformen. Efter bästa förmåga erbjuda en verksamhet som utvecklar medlemmarnas fotografiska bildsyn, kreativitet och konstnärligt nyskapande.
Genom olika utåtriktade aktiviteter såsom föreläsningar, studiecirklar och bildvisningar sprida och förmedla god fotografi för allmänheten.

Klubbens medlemmar träffas varje helgfri onsdag kl 19.00 med uppehåll för Jul och sommar. Träffarna äger rum i Studieförbundet Vuxenskolans lokaler på Ystadsvägen 10 i Eslöv. De offentliga bildvisningarna äger också rum i Vuxenskolans lokaler och börjar även dessa kl 19.00

Bli medlem!
Du är välkommen att komma ner till vår klubblokal och se hur vi har det. Vi ställer inga krav på att bli medlem utan kom gärna på besök en gång eller två och lär känna oss.

När du sedan bestämt dig finner du medlemsavgiften och vårt Bankgiro nedan.

Medlemsavgift: 400:-/år.
Familjemedlem: 100:-/år.
Junior, upp till 20 år: 150:-/år

Bankgironr 451 - 1291